Sider

tirsdag den 28. februar 2012

Video LogHer er den video, som vi har lavet som en del af vores Social Media Workshop på DUF kurset.

Here is the video that we made today as a part of our Social Media Workshop on the DUF course.

lørdag den 25. februar 2012

Torsdag + Partnerskabsdag

I dag har vi haft partnerskabsdag. Det betød at BBU's Emmanuel team kom og besøgte os her i Haslev. Vi fik snakket om en masse forskellige ting vedrørende projektet, men det var nu også bare dejligt at få besøg ude fra den "virkelig verden". Her på kurset har vi en "ting", hvor vi giver to (konge) kroner videre til nogle personer, som man synes har været en god ven, eller har gjort noget særligt i løbet af dagen. Derudover har vi også en "energi kappe", som bliver givet til en deltager, som har haft en særlig energi. I dag fik Sheily den kappe, fordi hun havde været lidt små sløj i går, men er kommet stærkt tilbage på benene!

Today we had a partnership day. That meant that the Emmanuel Team came and visited us here in Haslev. We talked about many different things regarding the project but was also just nice to have visitors form the "real world". Here on the course we have a thing where we pass on to crowns to two person, who have been a good friend or done something special during the day. Besides that we also have a "Cape of Energy" which are given to a person who has had a special kind of energy. Today Sheily got the cape because she was a bit sick yesterday but came back strong!

Around the World

Elvia laver dej til tortillas // Elvia making dough for the tortillas


Sheily laver slide show // Sheily making the slide showNoer fra Palestina laver henna // Noer from Palestine is doing henna

Saleem from PalestineLasse klædt ud som en konge fra Rwanda // Lasse dressed as a king from Rwanda

Musik og dans fra Rwanda // Music and dance from RwandaAlle er i køkkenet og klar til at lave tortillas // Everyone in the kitchen - ready to make tortillas
Emilie er vild med tortillas // Emilie is crazy about the tortillas

Det er Christina også // And so is Christina

Emilie prøver selv kræfter med at lave tortillas // Emilie is trying to make tortillas herselfSlut resultatet og en tilfreds Emilie // The end result and a happy Emilie

Christina elsker stadig tortillas // Christina still loves them!

Palæstinænsisk dans // Palestinian dance

Jordansk dans // Jordanian dance

Sheily & Nina


Onsdag aften på ungdomslederkurset havde temaet: "Around The World". Det betød at alle lande, som var repræsenteret på kurset, skulle forberede noget underholdning, som sagde noget om det pågældende land. Det var en skøn aften og det var så fedt at opleve alle de mange forskellige kulturer i spil. Elvia og Sheily havde på egen hånd planlagt, hvad de ville bidrage med fra Honduras. Elvia havde aftalt med køkkenet, at hun skulle lave noget dej til tortillas og så skulle folk selv lave dem. Derudover havde pigerne lavet et rigtig fint slide-show med billeder og informationer omkring Honduras. Tortillasene var en stor succes og det var alt i alt en super dejlig aften!

Wednesday evening on the youth leader course had the theme "Around the World". That meant that all the countries represented on the course had to prepare some kind of entertainment which said something about the country. It was a lovely evening and it was so cool to experience all the different cultures in action. Elvia and Sheily had on their own prepared what they wanted to contribute with from Honduras. Elvia has made a deal with the kitchen that she could make some dough for tortillas and then people had to make them themselves. Besides that had the girls made a very good slide show with pictures and informations about Honduras. The tortillas was a great success and all in all it was a wonderful evening!

Tirsdag

Disse billeder er fra i tirsdags, hvor vi havde workshops omkring advocacy. Et emne som ingen af os vidste så meget om da vi startede. Men der er egentlig ikke så meget mere at sige om den dag, men I skulle nu ikke snydes for disse billeder. Som I kan se arbejdede vi meget hårdt :)

These pictures are from Tuesday where we had workshops about advocacy. A subject that none of us knew anything about when we started. But there is really nothing else to say about that day, but you shouldn't be left without these pictures. As you can see did we work very hard :)