Sider

søndag den 19. august 2012

Video

For nogle uger siden blev vi kontaktet af planlægningsteamet fra ONE camp (Baptisternes teenage lejr), som spurgte om vi ville lave en video, som præsentation af projektet. Derudover sagde de, at de gerne ville samle ind til fordel for vores projekt her på Emmanuel.
Vi ville derfor lige dele denne video med jer.

Some weeks ago we were contacted by the planning team for ONE camp (the Danish Baptist teenage camp), who asked if we would do a video as a presentation for the project. Besides that they sad that they wanted to raise money for the project. 
Therefore we wanted to share the video with you! 

torsdag den 16. august 2012

Pige snak om tidlige graviditeter

I mandags havde vi en aften med alle de store piger på Emmanuel (eller dvs. Dem, der måtte og gad!) om tidlige graviditeter. Vi havde besøg af doktor Dunia fra Guaimaca, som fortalte pigerne om graviditet generelt, men samtidigt også hvorfor det er en god idé at vente med at få børn til senere end teenageårene.
De fleste af pigerne tog emnet meget seriøst og stillede gode spørgsmål. Men der var, som der altid er, også piger, som blev helt forfjamskede og fnisende, da der blev snakket seksualundervisning.
Monday we had an evening with all the big girls here at Emmanuel (that means all those who were allowed and who wanted) about early pregnancies. Doctor Dunia from Guaimaca visited us, who talked to the girls about pregnancy in general but also why it is a good idea to wait to have kids until after the teen years.
Most of the girls took the lecture very seriously and asked good questions. But there were girls (as there always is) that got all giggly and flustered when the subject of sex came up. 

Ungdomsgudstjeneste / Culto de Jovenes


Der bliver sat pynt op

Josva hjælper til


Esajas 41:10 // Isaiah 41:10

Alle er klar


Dramastykke med Cinia og Jairo

Lovsangsgruppen


David taler til de unge


Søndag d. 5. August havde vi en ungdomsgudstjeneste, med de discipulados grupperne. Hele dagen op til gudstjenesten blev brugt på at gøre klar. Lovsangsbandet øvede, dramagruppen øvede og Christina stod i spidsen for en super flot oppyntning. Så efter en helt dag med klippen, klistren og en masse øvning var alle klar til gudstjenesten.
Aftenens taler var David/Papi, som talte til de unge om hvordan, de skal være gode eksempler. Vi har i den sidste tid gennemgået en ret svær periode med de unge, hvor mange af dem har taget nogle rigtig ærgerlige valg. Det har været rigtig svært for de unge, men også os som ledere. Vi syntes derfor at det ville være en god idé, hvis David kom og gav de unge en faderlig opsang og et skub i den rigtige retning.
Dagen efter havde vi møde med pigerne, hvor de var delt op i grupper, og delte med hinanden ting, som de hver i sær går og kæmper med. Det var en meget smuk og stærk aften, og mange af pigerne fik virkelig taget nogle skridt på rette vej!
Det ville betyde rigtig meget for os, hvis I vil have de unge og ledergruppen med i jeres bønner! Det har vi meget brug for lige nu. Vil I bede at de unge må få den styrke, der skal til for at modstå de mange fristelser, som de lige nu møder, og at vi som ledere må have styrke og visdom til at vejlede dem på dem måde, som Gud ønsker!
Sunday the 5th of August we a youth service with the discipleship groups. We spent all preparing for the service. The worship band practiced and so did the drama group. Christina was in charge of the decorations and her group made some very beautiful decorations in the community centre.
The speaker of the night was David/Poppy and he talked to the youth about being a good example. The last period of time has been very difficult with the youth. A lot of them have made some bad decisions. It has been really hard on the youth as well as on us leaders. Therefore we thought that it would be a good idea, if David came and had a fatherly talk and a push in the right direction.
The day after we had a meeting with all the girls. They were divided into groups and talked about which things they were battling with at the moment. It was a very beautiful and powerful night and many of the girls took some great steps in the right direction.
It would mean a lot to us, if you would pray for the youth and the leader-group! We really need that right now. Would you pray that the youth may have strength to resist all the temptations that they are meeting and that we as leaders may have strength and wisdom to guide them in the way that God wants!    

Casa de KeibiTorsdag d. 12. juli havde vi det sidste mini projekt med partnerskabskonferencen. Vi tog ned til en dame, som hedder Keibi. Hun bor i Guaimaca og arbejder som nat dame på Emmanuel. Gulvet i hendes stue var begyndt at falde sammen, da der løb masser af vand ind i regntiden. Planen var dermed at lægge et nyt og bedre gulv i stuen, samt at lave en rende til regnvandet. Hendes ”terrasse” blev hævet og der blev lagt et fint nyt tag henover. Derudover blev hendes have ryddet op og rengjort, og en stykke af haven blev gjort helt plan, så hun kunne bygge et lille hus dér til udlejning, så hun kan få en ekstra indtægt.
Endnu en gang fik vi at se, hvor hårdt vores unge kan arbejde. De knokler virkelig, og der er ikke en eneste, som brokker sig, og alt arbejdet bliver gjort med et smil på læben. Alle hjælper med lige dét han eller hun kan, og de er smadder gode til at opmuntre hinanden.
Vi fik hjælp fra en lokal håndværker og hans mænd. Det var en rigtig god hjælp, for de var så gode til at instruere de unge i hvordan arbejdes skal gøres, i stedet for bare at tage over.
 Thursday the 12th of July we had our last mini project with the partnership conference. We went down to a woman called Keibi. She lives in Guaimca and works as a night lady here at Emmanuel. The floor in her living room had begun to sink because of the big amount of rainwater, that ran into the house during the rain season. So the plan was to give her a new and better living room floor and make a gutter in the front of the house. The terrace in the back yard was raised at over it was put a new roof. Besides that we cleaned her back yard and we made room in the yard so that she can build a tiny house that she cant rent out and thereby get an extra income.
Once again we saw how hard workers our youth are. No one complains and everyone has a smile on his or her face while working. The youth help with whatever he or she can and they are really good at encouraging each other.
We had help from a local worker and some of his men. They were a great help and instead of just taking over the work that had to be done they showed the youth how to do it and then let them do it! 

torsdag den 2. august 2012

Aktiviteter med børnene

Onsdag d. 11. juli havde vi som en del af partnerskabskonferencen planlagt en masse aktiviteter med de yngste børn på Emmanuel.
På skift i hold kom de over i gymnastiksalen, hvor den danske gruppe samt nogle af de unge herfra stod klar til at lave aktiviteter, lege og konkurrencer med de energi fyldte børn. Der blev sunget sange, leget ballondans og meget andet til den helt store guldmedalje. Til slut fik alle børnene en lille forfriskning inden de skulle tilbage i skolen.

Wednesday the 11th of July we had planned some activities for the youngest school kids at Emmanuel as a part of our partnership conference.
The different grades took turns to come to the gym where the Danish group and some youth were ready to play and do activities with the kids. They sang, played with balloons and in the end all of the kids got a little refreshment before going back to school.  

Tøj Uddeling + Event i Guaimaca - 09.07.12Tirsdag d. 9. Juli tog vi med den danske gruppe, samt en gruppe unge herfra Emmanuel med ned i Guaimaca til et af de meget fattige områder for at dele tøj ud og lave et event med lovsang, drama og en tale.
Vi har arbejdet i lige netop det område en del, og vi snakkede efterfølgende om hvorvidt vi skulle tage ud til et andet område i stedet for altid at vende tilbage til det samme område hver eneste gang. Men Elvia sagde, at selvom at de hver gang har planlagt at tage et andet sted hen, så er det altid endt med, at de er vend tilbage til det samme område. Vi tror at Gud har en helt særlig plan for lige netop dét område, og det er derfor, at Han bliver ved med at sende os derhen.
Vi delte tøj ud til alle husene i området, og inviterede dem til et event, som vi havde på en fodboldbane efterfølgende. Der kom ikke så mange mennesker til eventet, som vi kunne have håbet på, men vi er stadig rigtig taknemmelige for at der kom nogen overhovedet. Grunden til at der ikke kom så mange, var at der lige netop den dag, også var en masse læger fra en organisation, som laver læge-tjek på folk gratis, næsten alle stod i kø ved den lokale kirke, for at blive set.
Vi havde lovsang, to dramastykker fra drama gruppen, Guds ord blev delt og den danske gruppe havde forberedt en dans sammen med nogle af de unge. Det var et rigtig flot event og vi kunne rigtig godt tænke os gentage det.
De unge gjorde os endnu en gang rigtig stolte med den måde, hvorpå de rakte ud til både børn og voksne – de demonstrerede i en høj grad Guds kærlighed!
Tuesday July 9th we went with the Danish group and with a group of the youth from Emmanuel to give out clothes and do an event with worship, drama and someone sharing the word in one of the poor areas in Guaimaca.
We have worked in this particular area a lot so afterwards we talked about if we should start working in a new area instead of always returning to the same area. But Elvia said that even though they are planning to go somewhere else they always end up returning to that area. We believe that God has a plan for that area and that is why He keeps sending us there.
We gave out clothes to houses in the area and invited them to an event, which we had on a soccer field afterwards. Not as many people showed up as we could have hoped for, but still we are really grateful that some even showed up at all.
 We had worship, drama, someone shared the word and the Danish group has prepared a dance along with some of the youth from Emmanuel. It was a really nice event and we would love to do it again.
Once again the youth made us really proud with their way of reaching out to both children and adults – the truly demonstrated the love of God. 

Del 2. Fodbold TurneringNogen af de mange tilskuere
Jonas overækker pokalen

Vinderholdet


Karen sender en hilsen til familien Sonne i RoskildeVi er en smule bagud med at opdatere bloggen, men som I nok kommer til at fornemme på den kommende mængde af oplæg, så har vi haft super travlt den sidste halvanden måned.
Vi har haft besøg af Dansk Ungdoms Fællesråd og vi har haft en partnerskabskonference med en gruppe danskere. Nu er der igen kommet lidt ro på det hele, så nu har vi tid til at opdatere bloggen.
Søndag d. 8. juli havde vi en fodboldturnering for pigerne her på Emmanuel. Der var tre forskellige hold, som repræsenterede børnehjemmet, ét hold med volontører og ét hold med piger nede fra Guaimaca. Hele turneringen forløb med god stemning, musik og en masse tilskuere. Vinderen af turneringen blev (heldigvis) et af holdende her fra Emmanuel, og de vandt en flot pokal, som nu står på holdkaptajnens hylde!

We are a little bit behind with updating the blog, but as you may sense throughout the amount of future blog-posts, we have been super busy for this last month and a half.
We have had a visit from the Danish Youth Council and we have had a partnership conference with a group from Denmark. Now everything is once again back to normal and we finally have time to update.
Sunday the 8th of July we had a soccer tournament for the girls here at Emmanuel. There were three teams representing Emmanuel, one team of female volunteers and one local team from Guaimaca. The tournament went really well, good atmosphere, music and a lot of spectators. The winner of the tournament was one of the teams from Emmanuel – they won a nice trophy, which is now on the team captain’s shelf.