Sider

fredag den 27. april 2012

Syge, men i live!

Christina hjælper Elsa med at åbne sin sponsor gave

Pigerne skriver takke breve til deres sponsorer

Erika

Emilie laver mad!!


og vi fik burgere...
Her er lidt om, hvad vi har lavet her på Emmanuel på det sidste. 
Med projektet har vi haft undervisningsaften for to af tjeneste-grupperne; drama og lovsang. Emilie stod for undervisningen med lovsangs gruppen. Det var en god aften, og de unge var meget glade for undervisningen, så de har efterspurgt en aften mere. Elvia, den ene af de honduranske ungdomsledere stod for drama undervisningen. Christina stod for undervisningen ved sidste ungdomsmøde i søndags og også det gik rigtig godt!
Nu er vi i gang med at planlægge en tema aften til næste torsdag. Der skal det handle om penge, og hvordan man styrer sin økonomi, så de unge er en smule forberedt på hvordan det kommer til at fungere, når de kommer ud fra Emmanuel. Men mere om det efter på torsdag, når vi ved hvordan det er gået! I går torsdag havde vi besøg af en lokal præst, som holdte noget undervisning for ungdomsgruppen og i aften havde vi besøg af en anden præst, som lavede noget fælles undervisning for alle tjeneste grupperne på Emmanuel. 
Derudover har vi hjulpet til på hovedkontoret med noget sponsor arbejde. Det vil sige at vi har oversat breve og delt gaver ud til de børn, som har fået gaver fra deres sponsorer. Det var været rigtig hyggeligt, og det er en god måde at lære børnene at kende på. 

For tiden er vi ikke så mange volontører her på Emmanuel, da 4 af de andre danskere er på visum-rejse og 2 er rejst tilbage til Danmark. Vi har begge været ramt af noget sygdom - influenza/forkølelses lignende noget, men vi overlever! Emilie er begyndt på at tage tre af pigerne fra de små pigers hus med i tiendaen (en lille butik) om ugen. På den måde lærer hun alle pigerne at kende og de får samtidigt også en lille snack. Christina har godt styr på medicin-runden nu, så vi har fået vores hverdag godt på plads her på Emmanuel - næsten to måneder siden vi rejste fra Danmark. 

Here is a little about what we have been doing here at Emmanuel lately. 
With the project we have had teaching with two of the ministry groups: drama and worship. Emilie was in charge of the teaching with the worship group. It was a good evening and the youth were very happy for the teaching and have requested an evening more. Elvia, one of the Honduranian youth leaders had the teaching with the drama group. Christina was in charge of the teaching at the last youth meeting last Sunday - and that went really well! 
Now we are planning a theme night for next Thursday. It is going to be about money and how to control your economy so that the youth will be prepared for when they leave Emmanuel and have to be on their own. But more about that after Thursday when we know how it all went. Yesterday we had a visit from a local pastor who spoke with the youth group and tonight we had another local pastor visiting us to talk to all the ministry groups here at Emmanuel. 
Besides that we have been helping out at the main office with some sponsor work. That is translating letters from sponsors and giving out gifts from the sponsors to their sponsor kids. It has been really nice and it is a good way to get to know the kids. 

Right now we are not that many volunteers here at Emmanuel because four of the other Danes are on visa-vacation and two have gone back to Denmark. We have both been sick lately - but we'll survive. Emilie has started to take three of the girls (from the small girls' house) a week to the tienda (the store). That way the gets to know all the girls and they get a little snack. Christina is doing really good with the medicine round so we have al ready gotten used to our everyday life here at Emmanuel - al most two months since we left Denmark. 

tirsdag den 17. april 2012

Mini projekt videoHer er en video fra vores første mini projekt med ungdomsgruppen her på Emmanuel.

Here is a video from our first mini project with the youth group here at Emmanuel. 

Vores honduranske bolig


lørdag den 14. april 2012

Lidt hverdag

Elvia og en af de små piger; Kensy

De små piger

Josva

Enok

Christina legede i regnen

Big circle

The Medicin Girl, ChristinaTo af pigerne fra ungdomsgruppen; Angelica og Daniela

  
 

Vi er begyndt at blive mere og mere vant til hverdagen her på Emmanuel. Det er nu over en måned siden vi rejste fra Danmark, og hvor er tiden bare gået hurtigt. Udover projekt arbejdet har vi hver i sær også nogle almindelig voluntør jobs. Christina går med medicin hver morgen og hver eftermiddag. Dvs. at hun går rundt på hele børnehjemmet og sørger for at de børn, som skal have medicin får det de skal. Emilie arbejder i huset med de små piger i alderen 4-7 år. Derudover har vi begge vagter nede ved toddlerne og babyerne og hjælper med noget sponsor arbejde. Vi oversætter de breve, som sponsorerne skriver til børnene fra engelsk/dansk til spansk. 
Vi er så glade for at være her. Børnene er fantastiske. De er så søde, men kan også være nogle stride bananer en gang i mellem! 

I dag er lørdag, og vi har rengørings dag i voluntør huset. Senere i dag skal Christina til et møde om noget børne/unge klub og Emilie skal med nogle af de unge ind til Tegucigalpa for at deltage i en workshop.


We have become more and more used to the everyday life here at Emmanuel. It has been more than a month since we left Denmark and time has gone by so fast. Besides working with the project we also have regular volunteer jobs. Christina walks around Emmanuel every morning and afternoon and gives medicine to the children who needs it. Emilie works with the small girls in the age from 4 to 7. Besides that we both have shifts with the toddlers and the babies and help with some sponsor work. We translate letters from the sponsors to the children from English/Danish to Spanish. 
We are so happy to be here. The children are amazing. They are so cute but some times they can be some real bullies. 

Today is saturday and we have cleaning day in the volunteer house. Later today Christina have a meeting about a children and youth club and Emilie is going to Tegucigalpa with some of the youth to participate in a workship. 

tirsdag den 3. april 2012

Første mini projekt


I går havde vi vores første mini projekt med ungdomsgruppen her på Emmanuel. Vi var ca. 16-18 unge, der tog ned til vagten på Emmanuel, som bor sammen med sin familie nede i Guaimaca. Her hjalp vi med at rydde op i hans have; fjerne skrald, slå græs og fjerne ukrudt. Derudover blev taget repareret og der blev gravet en rende hele vejen rundt om huset, så det var klart til regnsæsonen.  Vi startede arbejdet klokken 06.00 om morgenen og vi først færdige sidst på eftermiddagen.
Derudover har vi haft møder i dag. Bl.a. et møde med volontør koordinatoren her på Emmanuel, så nu har vi fået vores arbejdsopgaver udover projektarbejdet. Det bliver rigtig spændende og vi glæder og til at komme i gang med det hele.
Yesterday we had our first project with the youth group from Emmanuel. We were about 16-18 young people who went down to Emmanuel’s guard, who lives in Guaimaca with his family. Here we helped with cleaning up his garden and made his ready for the rain season. We started working at 6 o’clock in the morning and were finished in the afternoon.
Today we have had meetings. We had a meeting with the volunteer coordinator at Emmanuel, so now we have gotton our jobs besides working with the project.