Sider

søndag den 27. maj 2012

Reunion de Jovenes // Youth Meeting // Ungdomsmøde

I aften havde vi endnu et ungdomsmøde. Det har vi hver søndag aften - det bliver dog aflyst af og til pga. regn. I aften var planen, at vi skulle introducere bønne grupper, have lovsang, et oplæg om fællesskab og så en masse ryste-sammen-lege. Men pga nogle ændringer i fht. tidsplanen, så længden af mødet blevet kortet meget ned. Derfor blev det kun til lege! Men vi havde stadig en rigtig hyggelig aften og de unge nød virkelig legene og aldrig før har man set unge menneske lege stole-dans med en sådan entusiasme!

Tonight we had another youth meeting. We have that every Sunday night - but sometimes we have to cancel it because of the rain. Tonight the plan was to introduce some prayer-groups, have some worship, a little talk about fellowship and a lot of games. But because of changes in the schedule we had to shorten the meeting way down. So we only had games. But it was still a really nice evening and the youth really enjoyed all the fames. Never before have we seen young people do chair dance with such enthusiasm!

søndag den 20. maj 2012

Workshop about Drugs

"Signing in"

I dag havde vi en workshop omkring stoffer og de forskellige konsekvenser herved. Vi har to ungdomsgrupper her på Emmanuel: Niveau 1og 2 (de hedder sådan pga. af de bibelstudie bøger, som de bruger). Vi har primært arbejdet med niveau 2, men i dag har begge grupper samlet og vi var over 50 mennesker. Vi havde besøg af en mand fra et rehabiliterings projekt, som hedder ”Proyecto Victoria”. Han fortalte om de forskellige stoffer og hvilke effekter de har på kroppen. Derudover snakkede han også om hvad misbrug af stoffer og alkohol kan gøre ved et menneske liv. Det var måske lidt af en skræmme-kampagne, men det gjorde det bare endnu mere klart for de unge, hvor farligt det kan være. Han fortalte også de unge, hvordan de har chancen for at tage nogle intelligente valg – for der er ikke nogen andre end dem selv, som kan tage beslutninger for deres liv. Ud over oplægget var der ”blinke leg”, lovsang og mad efter mødet!
Today we had a workshop about drugs and the different consequences of drugs. We have two youth groups here at Emmanuel; level 1 and 2 (they are called so because of the Bible study books that they use). We have mostly worked with the level 2, but today both groups had assembled and we were more than 50 people. We had a visitor from a rehabilitation project called ”Proyecto Victoria”. He talked about the different kinds of drug and how they affect the body. He also takes about which effects drug and alcohol abuse can have to a life. Maybe it was a bit of a scare –campaign but it just made it even more clearly to the youth how dangerous it can be. He told the youth how they have the chance to make intelligent choices – cause there is no one but themselves who can make decisions for their lives. Besides the workshop we had a “blinking game”, worship and food after the meeting.

torsdag den 3. maj 2012

Charla de Financia // Økonomi workshop

Emilie var aftenens bankdame // Emilie had a job in the bank for the night

Sheily was in charge of university, hospital and schools

We had help from two Danish volunteers; Peter and Mads Emil

Christina passing out star cards

Suly, Mano and Cinia (Mano and Cinia where married just for tonight)

Mads Emil, Alexander and Peter

I aften havde vi en workshop med ungdomsgruppen. Workshoppen handlede om økonomi og hvordan de skal håndtere penge, når de engang forlader Emmanuel. Christina lavede først et lille oplæg om hvad man skal bruge penge på, når man bor selv osv. Derefter havde vi en aktivitet, som var et slags mini-samfund. De unge fik hver i sær en "profil", hvor der stod, hvilket arbejde de havde, hvor meget de fik i løn, social status (gift, single, børn eller ej) hvad de skulle betale i husleje, transport udgifter og andre udgifter såsom til universitet, skole til deres "børn" eller til medicin. De skulle så lave et budget, for at få en ide om, om de kunne få deres økonomi til at løbe rundt. Derefter skulle de så ud til nogle forskellige stationer; banken for at få deres løn, supermarkedet for at købe mad, betale husleje til deres udlejer og andre stationer til de andre udgifter. Der var også en station med "stjerne kort", hvor de enten fik en uventet udgift eller indtægt.
Efter aktiviteten havde vi en evaluering, hvor de unge kunne dele deres oplevelser af aktiviteten og fortælle, hvad de havde lært. Det gik alt i alt rigtig godt, og det var dejligt at se alle de unge deltage!

Tonight we had a workshop with the youth group. The workshop was about economy and how to handle money whenever they leave Emmanuel. First Christina sad something about different kinds of expenses. After that we had an activity which was a kind of "mini-society". They all got a "profile" which said what job they had, how much they got paid each month, their social status (married, single, kids or no kids), how much they had to pay in rent, transport expenses, and other expenses like university, school for their kids or medicine. They had to do a budget to see if it all worked out. After that they had to go to different "stations"; the bank to get their money, the supermarket to buy food, pay rent to their landlord and other stations for other expenses. There was also a station with "star cards", where they either received an unexpected income or expense. 
After the activity we had an evaluation where the youth could share their experiences with the activity and share what they had learned. All in all it went really well and it was nice to see all the youth participate!