Sider

fredag den 27. april 2012

Syge, men i live!

Christina hjælper Elsa med at åbne sin sponsor gave

Pigerne skriver takke breve til deres sponsorer

Erika

Emilie laver mad!!


og vi fik burgere...
Her er lidt om, hvad vi har lavet her på Emmanuel på det sidste. 
Med projektet har vi haft undervisningsaften for to af tjeneste-grupperne; drama og lovsang. Emilie stod for undervisningen med lovsangs gruppen. Det var en god aften, og de unge var meget glade for undervisningen, så de har efterspurgt en aften mere. Elvia, den ene af de honduranske ungdomsledere stod for drama undervisningen. Christina stod for undervisningen ved sidste ungdomsmøde i søndags og også det gik rigtig godt!
Nu er vi i gang med at planlægge en tema aften til næste torsdag. Der skal det handle om penge, og hvordan man styrer sin økonomi, så de unge er en smule forberedt på hvordan det kommer til at fungere, når de kommer ud fra Emmanuel. Men mere om det efter på torsdag, når vi ved hvordan det er gået! I går torsdag havde vi besøg af en lokal præst, som holdte noget undervisning for ungdomsgruppen og i aften havde vi besøg af en anden præst, som lavede noget fælles undervisning for alle tjeneste grupperne på Emmanuel. 
Derudover har vi hjulpet til på hovedkontoret med noget sponsor arbejde. Det vil sige at vi har oversat breve og delt gaver ud til de børn, som har fået gaver fra deres sponsorer. Det var været rigtig hyggeligt, og det er en god måde at lære børnene at kende på. 

For tiden er vi ikke så mange volontører her på Emmanuel, da 4 af de andre danskere er på visum-rejse og 2 er rejst tilbage til Danmark. Vi har begge været ramt af noget sygdom - influenza/forkølelses lignende noget, men vi overlever! Emilie er begyndt på at tage tre af pigerne fra de små pigers hus med i tiendaen (en lille butik) om ugen. På den måde lærer hun alle pigerne at kende og de får samtidigt også en lille snack. Christina har godt styr på medicin-runden nu, så vi har fået vores hverdag godt på plads her på Emmanuel - næsten to måneder siden vi rejste fra Danmark. 

Here is a little about what we have been doing here at Emmanuel lately. 
With the project we have had teaching with two of the ministry groups: drama and worship. Emilie was in charge of the teaching with the worship group. It was a good evening and the youth were very happy for the teaching and have requested an evening more. Elvia, one of the Honduranian youth leaders had the teaching with the drama group. Christina was in charge of the teaching at the last youth meeting last Sunday - and that went really well! 
Now we are planning a theme night for next Thursday. It is going to be about money and how to control your economy so that the youth will be prepared for when they leave Emmanuel and have to be on their own. But more about that after Thursday when we know how it all went. Yesterday we had a visit from a local pastor who spoke with the youth group and tonight we had another local pastor visiting us to talk to all the ministry groups here at Emmanuel. 
Besides that we have been helping out at the main office with some sponsor work. That is translating letters from sponsors and giving out gifts from the sponsors to their sponsor kids. It has been really nice and it is a good way to get to know the kids. 

Right now we are not that many volunteers here at Emmanuel because four of the other Danes are on visa-vacation and two have gone back to Denmark. We have both been sick lately - but we'll survive. Emilie has started to take three of the girls (from the small girls' house) a week to the tienda (the store). That way the gets to know all the girls and they get a little snack. Christina is doing really good with the medicine round so we have al ready gotten used to our everyday life here at Emmanuel - al most two months since we left Denmark. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar