Sider

lørdag den 24. marts 2012

En uge tilbage
Christina og Amanda


Det er hårdt at være turist!
Nu har vi været i Antigua i en uge, og vi er så vilde med det her sted. Sprogskolen går rigtig godt, og vi har rigtig mange lektier for, hver dag. Vi er begyndt på at tage vores lektier med ned på en cafe i byen og så lave dem der. Det er super hyggeligt og rart at komme lidt ud af huset, eftersom, at det er her vi har vores ”skoletimer”.
I dag kunne man fra haven se vulkanen rigtig tydeligt – så smuk! Man kan for det meste godt fornemme den, men i dag var vejret så klart at man uden problemer kunne se den!
Efter skole tog vi ned i byen (det er ved at blive ren rutine!), hvor vi lavede lektier på en cafe og Emilie fik også snakket med sine forældre på skype. På vejen tilbage til huset, fandt vi denne skønne lille bitte cafe; ”Super Natural Jugo Cafe”. Der var kun tre borde derinde og en bardisk. Vi snakkede med ejerne af cafeen, som er fra Californien. De fortalte at de havde besluttet sig for at tage et år fri, og havde så fået ideen til at åbne en cafe i Antigua. Maden var super lækker og ret billig – helt bevidst fra ejernes side. De ønskede ikke kun at nå turisterne, men også de lokale og lave priser ville gøre det nemmere at nå begge grupper. Cafeen har kun været åben i en uge ca., men den er simpelt hen så hyggeligt, så der er ingen tvivl om, at vi nok skal komme igen.
Now we have been in Antigua for a week and we love it so much! The language school is going really well and we have a lot of homework every single day! We have started to bring our homework down to the town and do them in café. It is a really nice way to get out of the house for a while, because we also have our Spanish classes here in the house. 
Today you could see the volcano from the garden so clearly – it is so beautiful. You can mostly sense it but today the weather was so nice that you could see it without problems. After school we went down to the town (it has become quite a routine!) where we did our homework and Emilie spoke to her family on Skype. On our way back to the house we found this great, tiny café; “Super Natural Jugo Café”. There were only three tables and a bar in there. We talked to the owners, who are from California. They told us that they had decided to take a year off and then they had gotten the idea to open up a café in Antigua. The food was super delicious and pretty cheap. The owners didn’t just want to reach the many tourists but also the locals in Antigua and the low prices would make it easier to reach both groups of people. The café have only been open for a week or so, but it is simply so great and cozy so there is no doubt that we will come back!  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar